svatba na zámku

HISTORIE ZÁMKU

Zámek Zalužany se nachází ve středních Čechách, v obci Zalužany nedaleko Příbrami. Jedná se o rokokově upravený renesanční zámek. První zmínky sahají až do konce 13. století. Původně zde byl klášter Benediktýnů na Ostrově (1291 - 1313), v letech 1313 až 1345 tvrz vlastnila Česká královská komora.

Od poloviny 14. století až do konce 18. století byl zámek ve vlastnictví různých majitelů - např. Schützů z Drahenic, pánů ze Šternberka, Kotzů z Dobrše nebo Helversenů z Hilversheimu. Právě Kotzové z Dobrše, kteří objekt vlastnili v letech 1727 až 1775, provedli jeho zásadní přestavbu. Tak během 18. století získala původně středověká tvrz zámeckou podobu.

Od roku 1804 do roku 1922 vlastnili zámek Schwarzenberkové. Novým majitelem se v roce 1924 stala rodina Václava Biskupa ze Žbonína, jehož potomci zámek zrestituovali.

Objekt prošel mnoha přestavbami, v 18. století bylo přistavěno druhé patro zámku a zřízena zámecká kaple Sv. Antonína. Poslední významná rekonstrukce proběhla v letech 1920 - 1924. Po vynucené přestávce ve vlastnictví byly provedeny další nutné opravy a od roku 1997 do roku 2005 byl zámek pronajat rodině Carla Albrechta Waldsteina - Wartenberg jako rodinné sídlo.

Od 1. srpna 2019 je zámek k dispozici jako soukromé sídlo při pobytu v České republice rodině Blanky a Maxe Tea Milfait.